TH

Collection

BONNES VACANCES

CAPSULE COLLECTION

Collection

BONNES VACANCES

CAPSULE COLLECTION

THE COLLECTION

THE COLLECTION

Bonnes Vacances (บ็อนนส์ วาก็องส์) คอลเลคชั่นพิเศษสำหรับช่วงเวลาพักผ่อน แห่งฤดูร้อน 2022 โดดเด่นด้วยลายพิมพ์ Horseshoe Monogram ซึ่งถูกออกแบบขึ้นจากการผสมผสาน 2 สัญลักษณ์ประจำแบรนด์ เข้าด้วยกัน ได้แก่เกือกม้าอันเป็นเครื่องหมายนำโชค และกีฬาขี่ม้าที่องค์นักออกแบบทรงโปรด ร่วมกับโลโก้อักษร S หรือ S Signature กลายเป็นลวดลายพิมพ์ต่อเนื่อง โดดเด่นด้วยสีประจำฤดู คือฟ้า, เขียว และเหลือง
Bonnes Vacances (บ็อนนส์ วาก็องส์) คอลเลคชั่นพิเศษสำหรับช่วงเวลาพักผ่อน แห่งฤดูร้อน 2022 โดดเด่นด้วยลายพิมพ์ Horseshoe Monogram ซึ่งถูกออกแบบขึ้นจากการผสมผสาน 2 สัญลักษณ์ประจำแบรนด์ เข้าด้วยกัน ได้แก่เกือกม้าอันเป็นเครื่องหมายนำโชค และกีฬาขี่ม้าที่องค์นักออกแบบทรงโปรด ร่วมกับโลโก้อักษร S หรือ S Signature กลายเป็นลวดลายพิมพ์ต่อเนื่อง โดดเด่นด้วยสีประจำฤดู คือฟ้า, เขียว และเหลือง
ผ้าพิมพ์ลายพิเศษเฉพาะคอลเลกชัน จับคู่สวมใส่ได้แบบ mix & match เติมเต็มวันพักผ่อน หรือทริปเดินทางให้ครบครัน ด้วยแอคเซสซอรี่เข้าชุดหลากหลายรูปแบบ
ผ้าพิมพ์ลายพิเศษเฉพาะคอลเลกชัน จับคู่สวมใส่ได้แบบ mix & match เติมเต็มวันพักผ่อน หรือทริปเดินทางให้ครบครัน ด้วยแอคเซสซอรี่เข้าชุดหลากหลายรูปแบบ
Shopping Cart