IRIS JACKET

การหลอมรวมความต่างขั้ว ให้กลายเป็นผลงานอันทรงแบบฉบับของแบรนด์ SIRIVANNAVARI รูปทรงของแจ็กเกตไอริส (IRIS Jacket) คือ จุดบรรจบระหว่างความแข็งแกร่งผ่านเหลี่ยมมุม ถ่ายทอดความแข็งแกร่ง ของเสื้อนอกเครื่องแบบนายทหารนโปเลียน กับความอ่อนช้อย สะโอดสะอง บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงของสูทสตรีเอวสอบในศตวรรษที่ 19 มิติทรงนาฬิกาทรายอันอ่อนช้อย เผยเสน่ห์เย้ายวนของสัดส่วนทรวดทรงแห่งอิสตรี

แพ็ทเทิร์นชุดถูก ซึ่งสร้างขึ้นผ่านการคำนวณสัดส่วนอย่างพิถีพิถัน รูปแบบรูปทรงหลากหลาย ดัดแปลงไปตามแนวทางงานออกแบบแต่ละฤดู ไม่ว่าจะใช้ลูกเล่นลดทอนโครงสร้าง อย่างเช่น การปรับมุมยกไหล่สูง หรือลดระดับเป็นไหล่ลาด, การสับเปลี่ยนวัสดุทางการตัดเย็บอย่างผ้าวูล, ทวีด หรือฝ้ายสำหรับเป็นสูทกลางวัน และใช้ผ้าเนื้อเงา ล้อแสงสำหรับเป็นสูทกลางคืน ตลอดจนรายละเอียดทางการตกแต่งอย่างงานปัก งานพิมพ์ หรืองานแต่งระบาย
การหลอมรวมความต่างขั้ว ให้กลายเป็นผลงานอันทรงแบบฉบับของแบรนด์ SIRIVANNAVARI รูปทรงของแจ็กเกตไอริส (IRIS Jacket) คือ จุดบรรจบระหว่างความแข็งแกร่งผ่านเหลี่ยมมุม ถ่ายทอดความแข็งแกร่ง ของเสื้อนอกเครื่องแบบนายทหารนโปเลียน กับความอ่อนช้อย สะโอดสะอง บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงของสูทสตรีเอวสอบในศตวรรษที่ 19 มิติทรงนาฬิกาทรายอันอ่อนช้อย เผยเสน่ห์เย้ายวนของสัดส่วนทรวดทรงแห่งอิสตรี

แพ็ทเทิร์นชุดถูก ซึ่งสร้างขึ้นผ่านการคำนวณสัดส่วนอย่างพิถีพิถัน รูปแบบรูปทรงหลากหลาย ดัดแปลงไปตามแนวทางงานออกแบบแต่ละฤดู ไม่ว่าจะใช้ลูกเล่นลดทอนโครงสร้าง อย่างเช่น การปรับมุมยกไหล่สูง หรือลดระดับเป็นไหล่ลาด, การสับเปลี่ยนวัสดุทางการตัดเย็บอย่างผ้าวูล, ทวีด หรือฝ้ายสำหรับเป็นสูทกลางวัน และใช้ผ้าเนื้อเงา ล้อแสงสำหรับเป็นสูทกลางคืน ตลอดจนรายละเอียดทางการตกแต่งอย่างงานปัก งานพิมพ์ หรืองานแต่งระบาย
iris

ผลงานรุ่นต้นแบบ แจ็กเกตไอริสใน ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2014 Human DNA

iris

ผลงานรุ่นต้นแบบ แจ็กเกตไอริสใน ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2014 Human DNA

วิวัฒนาการของแจ็กเกตไอริส ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องจากคอลเลกชันหนึ่งไปสู่อีกคอลเลกชัน ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากผลงานรุ่นต้นแบบ แจ็กเกตไอริสในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2014 Human DNA ได้รับการขยายพื้นที่แพ็ทเทิร์นเพื่อทวีความโดดเด่นให้แก่ลายพิมพ์ประจำคอลเลกชัน ร่วมกับลูกเล่นเสริมกระบังพรางทรงเหนือสะโพกบน เพื่อให้สัดส่วนของเอวดูคอดกิ่วพร้อมกับเติมน้ำหนักสะโพกให้ผายออกอย่างกลมกลึง

ในขณะที่ Napoleonic คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2015 คือการเน้นความคมชัดของเหลี่ยมมุมทางการตัดเย็บตามเครื่องแบบทหารนโปเลียน พร้อมปรับระดับความยาวชายเสื้อด้านหน้าให้สั้นขึ้นเหนือเอวขัดแย้งย้อนแย้งกับการเพิ่มความยาวชายเสื้อด้านหลังลงไปจนถึงระดับต้นขา
วิวัฒนาการของแจ็กเกตไอริส ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องจากคอลเลกชันหนึ่งไปสู่อีกคอลเลกชัน ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากผลงานรุ่นต้นแบบ แจ็กเกตไอริสในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2014 Human DNA ได้รับการขยายพื้นที่แพ็ทเทิร์นเพื่อทวีความโดดเด่นให้แก่ลายพิมพ์ประจำคอลเลกชัน ร่วมกับลูกเล่นเสริมกระบังพรางทรงเหนือสะโพกบน เพื่อให้สัดส่วนของเอวดูคอดกิ่วพร้อมกับเติมน้ำหนักสะโพกให้ผายออกอย่างกลมกลึง

ในขณะที่ Napoleonic คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2015 คือการเน้นความคมชัดของเหลี่ยมมุมทางการตัดเย็บตามเครื่องแบบทหารนโปเลียน พร้อมปรับระดับความยาวชายเสื้อด้านหน้าให้สั้นขึ้นเหนือเอวขัดแย้งย้อนแย้งกับการเพิ่มความยาวชายเสื้อด้านหลังลงไปจนถึงระดับต้นขา

Mystical Garden ในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2016

Mystical Garden ในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2016

และเมื่อมาถึง Mystical Garden ในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2016 โครงสร้างมิติทรงถูกเก็บเข้าให้สะโอดสะองด้วยการยกไหล่ตั้ง ปรับข้อแขนให้เรียวเล็ก และขยายชายแจ็กเกตให้บานกว้าง ส่วน French Flair คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020-2021 น้ำหนักทรวดทรงแบบ “สูททรงอำนาจ” ยอดนิยมแห่งทศวรรษ 1980-90 ก็ถูกนำมาปรับใช้สร้างความตระการตาให้กับแจ็กเกตไอริสได้อย่างเฉียบคม
และเมื่อมาถึง Mystical Garden ในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2016 โครงสร้างมิติทรงถูกเก็บเข้าให้สะโอดสะองด้วยการยกไหล่ตั้ง ปรับข้อแขนให้เรียวเล็ก และขยายชายแจ็กเกตให้บานกว้าง ส่วน French Flair คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020-2021 น้ำหนักทรวดทรงแบบ “สูททรงอำนาจ” ยอดนิยมแห่งทศวรรษ 1980-90 ก็ถูกนำมาปรับใช้สร้างความตระการตาให้กับแจ็กเกตไอริสได้อย่างเฉียบคม

Mystical Garden ในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2016

French Flair คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020-2021

Mystical Garden ในฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2016

French Flair คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2020-2021

Shopping Cart

Menu