TH

Collection

THE RISE OF ASIAN

SPRING/SUMMER 2022

Collection

THE RISE OF ASIAN

SPRING/SUMMER 2022

THE COLLECTION

THE COLLECTION

ผลงานที่แห่งการนำศิลปะและสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั่วภูมิภาคเอเชีย มาผสมผสานกับเทคนิคการตัดเย็บแบบ semi-couture บทบรรจบระหว่างงานออกแบบแนว Futuristic กับรายละเอียดการตกแต่งด้วยลวดลายศิลปะแบบเอเชีย นำมาซึ่งผลงานงามสง่า ภายใต้ชื่อ The Rise of Asian
ผลงานที่แห่งการนำศิลปะและสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั่วภูมิภาคเอเชีย มาผสมผสานกับเทคนิคการตัดเย็บแบบ semi-couture บทบรรจบระหว่างงานออกแบบแนว Futuristic กับรายละเอียดการตกแต่งด้วยลวดลายศิลปะแบบเอเชีย นำมาซึ่งผลงานงามสง่า ภายใต้ชื่อ The Rise of Asian
ความโดดเด่นของเสื้อผ้าสตรี อยู่ที่การถ่ายทอดภาพวาดฝีพระหัตถ์มาสู่ลายพิมพ์กราฟิกบนผืนผ้า, การรังสรรค์ภาพสัตว์ และดอกไม้ในวัฒนธรรมเอเชีย มาเป็นลายปักสารพันเทคนิค รวมถึงการประยุกต์เครื่องแต่งกายพื้นบ้านชาวเอเชีย มาใช้กับการตัดเย็บโครงชุดสไตล์ตะวันตก ในขณะที่เสื้อผ้าบุรุษ อาศัยมิติทรงเสื้อผ้าคลาสสิกมาปรับแต่งให้ดูทันสมัย และปราดเปรียว โดยตัดเย็บจากผ้ามัดย้อม และบาติกแบบเอเชีย
ความโดดเด่นของเสื้อผ้าสตรี อยู่ที่การถ่ายทอดภาพวาดฝีพระหัตถ์มาสู่ลายพิมพ์กราฟิกบนผืนผ้า, การรังสรรค์ภาพสัตว์ และดอกไม้ในวัฒนธรรมเอเชีย มาเป็นลายปักสารพันเทคนิค รวมถึงการประยุกต์เครื่องแต่งกายพื้นบ้านชาวเอเชีย มาใช้กับการตัดเย็บโครงชุดสไตล์ตะวันตก ในขณะที่เสื้อผ้าบุรุษ อาศัยมิติทรงเสื้อผ้าคลาสสิกมาปรับแต่งให้ดูทันสมัย และปราดเปรียว โดยตัดเย็บจากผ้ามัดย้อม และบาติกแบบเอเชีย
Shopping Cart